Om oss

"Vår vision är att revolutionera lönehanteringen genom att omvandla komplext till enkelt."

Varför välja oss?

TG Payroll är din helhetslösning för lönehantering. Med vår breda portfölj av tjänster går vi bortom de traditionella gränserna för löner och skapar en heltäckande lösning som är skräddarsydd för ditt företag.

Varför välja oss? Svaret är enkelt. Vi är mer än bara en löneleverantör. Vi är en pålitlig partner, ett stödsystem och rådgivare i en komplex och föränderlig affärsvärld.
Våra kunder väljer oss för vår omfattande expertis inom löneområdet. Vi sköter löneadministrationen och frigör tid så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.
Har du svårt att hantera komplexa lönesystem? Våra löneexperter erbjuder djupgående rådgivning för att optimera din lönestruktur och dina löneprocesser.

Behöver du hjälp under perioder med hög arbetsbelastning eller för att täcka en frånvaro? Våra interimslösningar tillhandahåller kvalificerad personal för löneadministration för tillfälliga uppdrag.

Övergång till Flex HRM? Med vår långa erfarenhet av att implementera alla Flex HRM  moduler säkerställer vi en smidig övergång till en ny löneprocess som ökar effektiviteten och användarvänligheten.

Brådskande hjälp behövs? Vår direktlinje till våra partners garanterar snabb, korrekt och pålitlig hjälp. Vi erbjuder omedelbar support.

På TG är vi fast beslutna att ge våra kunder den bästa servicen, oavsett omfattning eller komplexitet. Att välja oss innebär att välja en partner som är dedikerad till din framgång.

Välkommen till TG – din ultimata partner inom lönehantering.

Vår historia

2001 - I BÖRJAN

Redan 2001 startade vi vårt uppdrag: att revolutionera lönehanteringen i Sverige. Vi brann för att göra skillnad och var fast beslutna att skapa lösningar som gjorde livet enklare för våra kunder. Det var inte bara grundandet av ett företag, utan handlade verkligen om att förverkliga en vision om att förenkla löneadministration. Vår grundande partner, Sanna Tadic, grundade Din Lön Nordics AB.

2001-2011 - VÅR RESA

Under de följande tio åren växte och expanderade vi, byggde upp teamet från 2 till 30 och välkomnade 100 nya kunder. Vårt team har alltid varit vår viktigaste tillgång och vi lägger ner mycket tid på att rekrytera rätt personer, med rätt inställning, rätt kompetens och rätt serviceinriktning.

Och vi välkomnade kunder från många olika branscher och i alla storlekar.

2011 bad en av våra svenska kunder oss att ta hand om deras länder i Norden. Det fungerade utmärkt. Vi tyckte därför att det var ett bra tillfälle att bredda våra vingar över det nordiska landskapet och utvidgade vår verksamhet till Danmark, Sverige, Norge och Finland. Detta positionerade oss som den enda partnern som kunde tillhandahålla en sammanhängande lösning för hela Norden. Vi blev go-to för allt som rörde nordiska löner. En pålitlig partner med en unik tjänst. Våra kunder kunde överlåta sina löner inom Norden till oss medan de fokuserade på andra saker. De behövde inte längre tre personer för att hantera sina nordiska löner, utan bara en – vår kontakt. Vi tog över hanteringen av de olika ländernas löner.

Vår resa har drivits av organisk tillväxt och våra kunders rekommendationer – som fortfarande är det mest värdefulla erkännandet av vårt arbete. Kundernas förtroende och stöd har inte bara drivit på tillväxten utan också hjälpt oss att utveckla tjänster som verkligen tillgodoser deras behov.

Vårt företag fick Bisnodes och Veckans Affärers utmärkelse ”Superföretag” flera år i rad.

2018 - PROVA NÅGOT NYTT

År 2018 hade vårt företag vuxit till 40 lönespecialister och 200 kunder. Vi blev kontaktade av en större konkurrent. De var intresserade av vår nordiska kompetens och vår stora kundbas med många välkända företag. Efter en hel del reflektion bestämde vi oss för att acceptera erbjudandet för att bli en del av en gemenskap där vi kunde samarbeta och utvecklas.

2020 - ETT NYTT KAPITEL

Då vi är entreprenörer i hjärtat bestämde vi oss för att inleda ett nytt kapitel 2020. Vi går in i vårt tredje decennium inom payroll med ett nytt perspektiv och ett engagemang och en passion som är oförändrad. TG Payroll föds.

Vi är fast beslutna att fortsätta leverera den bästa lönetjänsten, med fortsatt fokus på att omvandla komplext till det enkelt.

Vår story kretsar kring en grundläggande idé: enkelhet. Från dag ett har vi vetat att löneadministration inte behöver vara komplicerat. Vår tjänst är utformad för att vara intuitiv och tillgänglig och vi är fast beslutna att göra löneprocessen enklare och mer lättförståelig. Alla ska kunna förstå och hantera sina löner på ett enkelt sätt. Vi ser fram emot att fortsätta resan med att omvandla komplext till enkelt. Med kundernas förtroende är vi redo att tillsammans ta oss an de kommande kapitlen. Vi ser fram emot vad som komma skall!

Vårt uppdrag

Vi strävar efter att vara det ultimata valet för alla företag genom att erbjuda användarvänliga och effektiva lösningar. 

Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder förstklassig support med lång erfarenhet och hög tillgänglighet.

Vårt uppdrag är enkelt: att göra löner begripliga för alla.

Välkommen till en ny era av lönehantering.

Vår vision

Vi har sett det många gånger, lönehanteringen blir onödigt komplicerad.

Vår vision är tydlig:att omvandla komplext till enkelt.

Vi strävar efter att vara det ultimata valet för alla företag genom att erbjuda användarvänliga och effektiva lösningar. 

Vårt uppdrag är enkelt: att göra löner begripliga för alla.

Välkommen till en ny era av lönehantering.

Vårt team

Vårt team är handplockat. Lönespecialister och experter med omfattande kunskap och erfarenhet från många års hantering av lönehantering på den svenska och nordiska marknaden. Vi har hanterat löneutbetalningar i många olika branscher och är väl förtrogna med hur man hanterar de komplicerade frågorna. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om lagar och lagändringar, regler och kollektivavtal för att säkerställa att du alltid ligger steget före.

Lita på experterna. Lita på oss. Vi är din lönepartner och vi är dedikerade till din framgång.

"Att bygga långsiktiga kundrelationer är lika viktigt för oss som att alltid säkerställa att de löner vi hanterar är korrekta"

Sanna Tadic, grundande partner

Är du redo att effektivisera din löneprocess?

Utnyttja TG Payrolls expertis för att effektivisera och optimera dina lönefunktioner. Kontakta oss idag så kan vi tillsammans skapa en skräddarsydd lösning för dina affärsbehov.

Kontaktuppgifter
Vilka tjänster är du intresserad av?

Sanna is one of TG Payroll’s founding partners. With over 20 years of experience in the payroll industry, Sanna has a deep understanding of payroll processing and HR administration.

She has worked with companies both in the Nordic region and globally, providing expert guidance and support on all aspects of payroll management. Her experience has given her a unique perspective on the challenges and opportunities facing businesses today, and she has helped many clients optimize their payroll processes and achieve their goals.

She is passionate about providing personalized, high-quality service to her clients and is committed to staying up to date on the latest trends and best practices in the industry. 

If you’re looking for a payroll expert who can help your business thrive, don’t hesitate to contact Sanna.

As the head of our business processes, I place great emphasis on efficiency. Through meticulously designed automation, I ensure that payroll is handled accurately and smoothly. This not only means our partners have more time for their core operations, but also allows us at TG to provide dedicated support and guidance.

I strongly believe in transparency in our work. For me, it’s not just about having clear and well-defined processes, but also about making visible what we do for our customers. By providing them with more data and insights into their payroll processes, the need for basic information queries diminishes. Instead, we can focus on building deeper relationships and offering more valuable advice.

In an industry where precision is crucial, my commitment to 100% accurate salaries is top priority. Every employee deserves correctness, and I ensure this promise is kept by minimizing the margin for error due to human factors.
 

Emil Persson

Application Consultant

Emil is a specialist in payroll administration and payroll matters. He works in outsourcing and has extensive experience throughout the entire process, from setup to reporting.

He is certified in Flex HRM and sets up Flex HRM for Time, Travel, Employee, and Payroll. Emil is interested in payroll  systems and payroll matters,  reconciliations, checklists, and really enjoys refining processes and documentation.

Sofia Alenmark Beck

Payroll Expert

Sofia has been working with payroll since 2003, both in-house, through outsourcing, and as a consultant. Being a continuous learner she enjoys that payroll is constantly changing, requiring one to stay updated with ongoing modifications. She has an interest in systems and likes working towards simplifying, streamlining, and ensuring the quality of payroll work. 

”The combination of finance, personnel, systems, and  interaction with employees and authorities makes the work really interesting. Payroll costs are a significant expense for companies, and it’s crucial for all parties that it’s accurate. Collaboration with the finance and HR departments, where we understand each other, is important.”

Sanna är en av TG Payrolls grundare. Med över 20 års erfarenhet inom lönebranschen har Sanna en djup förståelse för lönehantering och HR-administration.

Hon har arbetat med företag både i Norden och globalt och gett expertrådgivning och stöd i alla aspekter av lönehantering. Hennes erfarenhet har gett henne ett unikt perspektiv på de utmaningar och möjligheter som företag står inför idag, och hon har hjälpt många kunder att optimera sina löneprocesser och uppnå sina mål.

Hon brinner för att ge sina kunder personlig service av hög kvalitet och är fast besluten att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Om du letar efter en löneexpert som kan hjälpa ditt företag att utvecklas, tveka inte att kontakta Sanna.

Som ansvarig för TG Payrolls affärsprocesser lägger Stevan stor vikt vid effektivitet. Genom noggrant utformad automatisering ser han till att lönerna hanteras korrekt och smidigt. Det innebär inte bara att TGs partners får mer tid för sin kärnverksamhet, utan också att vi på TG kan ge dedikerat stöd och vägledning.

”Jag tror starkt på öppenhet i vårt arbete. För mig handlar det inte bara om att ha tydliga och väldefinierade processer, utan också om att synliggöra vad vi gör för våra kunder. Genom att ge dem mer data och insikter i sina löneprocesser minskar behovet av grundläggande informationsförfrågningar. Istället kan vi fokusera på att bygga djupare relationer och erbjuda mer värdefulla råd.

I en bransch där precision är avgörande är mitt engagemang för 100% korrekta löner högsta prioritet. Varje medarbetare förtjänar korrekthet, och jag ser till att detta löfte hålls genom att minimera marginalen för fel som beror på mänskliga faktorer.”

Emil Persson

Applikationskonsult

Emil är specialist på löneadministration och lönefrågor. Han arbetar med outsourcing och har lång erfarenhet av hela processen, från installation till rapportering.

Han är certifierad i Flex HRM och konfigurerar Flex HRM för tid, resor, anställda och löner. Emil är intresserad av lönesystem och lönefrågor, avstämningar, checklistor och tycker verkligen om att förfina processer och dokumentation.

Sofia Alenmark Beck

Expert på löner

Sofia har arbetat med löner sedan 2003, både in-house, genom outsourcing och som konsult. Hon har lätt för att lära sig och tycker om att löneprocessen ständigt förändras, vilket kräver att man håller sig uppdaterad med pågående ändringar. Hon har ett intresse för system och gillar att arbeta för att förenkla, effektivisera och säkerställa kvaliteten på lönearbetet.

”Kombinationen av ekonomi, personal, system och interaktion med medarbetare och myndigheter gör arbetet riktigt intressant. Lönekostnaderna är en betydande utgift för företagen och det är avgörande för alla parter att de blir korrekta. Samarbetet med ekonomi- och HR-avdelningarna, där vi förstår varandra, är viktigt.”